Narsistlerin Başkalarını Manipüle Etme Yolları

Narsistlerin Başkalarını Manipüle Etme Yolları

Yansıtma: Kendi yetersizlik ve kusurlarını görmezden gelerek, suçlu ve haksızın karşı taraf olduğunu iddia eder.

Abartma: Kendi başarılarını abartırken, başkalarının başarılarını görmezden gelir.

Etiketleme: Başkalarına başarısız, yetersiz gibi lakaplar takar.

Savunma: Haksız olsa bile kendi fikirlerini sonuna kadar savunur.

Korkutma: Başkalarına zorbalık yapıp, korkutup gözdağı verir.

Değersizleştirme: Başkalarını değersizleştirerek yok sayar.

Bize Ulaşın