Boşanmanın Bireyler Üzerindeki Etkisi

Boşanmanın Bireyler Üzerindeki Etkisi

Evlilik birliği, bir erkek ve bir kadının bir araya gelerek ortak duygu, düşünce ve hedefler doğrultusunda hayatlarını birleştirmeye karar vermesi ve bu birliği hukuken kurmasıyla ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Evlenen kişiler evlilik sürecinde çeşitli düzeylerde sorunlarla karşılaşırlar. Evliliğin altında yatan duygusal, sosyal, ekonomik ve toplumsal faktörlerden kaynaklanan sorunları aşamayıp çözemediğimizde, söz konusu evliliğin temelleri sarsılmaya başlar. Bu durum genellikle evliliğin sona ermesi ve boşanmayla sonuçlanmaktadır.

Evlilik bazen hızla gelişen ve farklı beklentileri karşılayan mutlu bir olgu iken, boşanma bireylerde sosyal, duygusal, ekonomik ve psikolojik zararlara neden olur. Boşanmanın eşler, çocuklar ve eşlerin aileleri üzerinde çeşitli ve geniş kapsamlı etkileri olabilir. Bu çalışmanın amacı boşanmayı ve bunun yetişkinler üzerindeki etkisini incelemektir. Boşanma, bireylerde ruhsal çöküntüye, strese, maddi sorunlara, kaygıya, şiddete, uykusuzluğa, sinirliliğe, kaygıya, duyarsızlığa ve diğer etkilere neden olur. Ayrıca boşanma sonrasında sosyal dışlanma, intikam, yalnızlık, panik atak, depresyon, bağlanma sorunları, özgüven eksikliği, psikolojik sorunlar, iletişim bozuklukları, itibar zedelenmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Boşanma sürecine geçilmeden önce yaşanılan durumlar genel olarak altı aşamada değerlendirilebilir. Bunlar;

Duygusal Boşanma: Evlilik süresince kişiler arasında bağırma, eleştirme, suçlama, alay etme, aşağılama, korku gibi olumsuz duygu ve davranışların artmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu süreçte insanlar birbirlerinin olumsuz yönlerini fark etmeye ve sürekli birbirlerini eleştirmeye başlarlar. Bu dönem evliliklerin zarar gördüğü ve duygusal ayrılıkların yaşandığı bir dönemdir.

Ekonomik Boşanma: Evlilik sırasında eşler sıklıkla mal varlığını paylaşırlar. Bireylerin evlilik süresince edindikleri maddi varlıkların, evliliğin hukuken sona ermesinden sonra paylaşılması durumudur. Bu noktada bireylerin nafaka ödemesi, mal paylaşımı, tazminat ödemesi gibi süreçlere dâhil olması hem kendileri hem de birbirleri için yorgunluk yaratmaktadır.

Hukuki Boşanma: Eşlerden birinin Türk Medeni Kanununda belirtilen sebeplerle açtığı dava sonucunda hâkim kararıyla evlilik ilişkisinin sona ermesi.

Ebeveyn Boşanması: Çocuklu çiftler, boşanma sonucunda çocuğun kimde kalacağı velayet durumunu belirliyor ve boşanma gerekse bile çocukların anne veya babalarıyla düzenli ziyaretleri planlanır. Bireyler boşansalar bile çocukları nedeniyle görüşmek durumunda oldukları gerçeği ile yüzleşirler. Bu aşama boşanma türü, boşanmanın çocuğa anlatılması, bunun çocuk üzerindeki psikolojik etkileri ve çocuğun boşanma nedeniyle yeni bir hayata uyum sağlama çabaları konusunda eğitilmesini içerir.

Toplumsal Boşanma: Bireylerin boşanma sonrasında yaşadıkları psikolojik durumu ifade etmektedir. Genellikle boşanma sonrası yeni bir hayata alışma, yalnızlık hissi, çiftin çevresinden rahatsızlık duyma ve bazı arkadaşlarının onlar hakkında bilgi sahibi olmak istememesi gibi zihinsel zorluklar yaşarlar.

Ruhsal Boşanma: Boşanma, bir çift için en zor aşamalardan biridir. Çünkü belli bir süre sonra birinden ayrıldığınızda, birçok şeyi paylaştığınızda, hatta çocuk sahibi olduğunuzda yeni bir yalnızlık ortamı oluşuyor. Bu, ruhsal olarak kendilerini eleştirdikleri, evlilik deneyimleriyle, evlilik sırasında yaşanan olaylarla, yaptıkları hatalarla uğraştıkları psikolojik bir aşamadır.

Çiftler boşanma sürecinde genellikle bu aşamalardan geçerler. Zor ya da kaçınılmaz nedenlerle evlilik sona eren kişilerin, yeni hayata sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için maddi ve manevi refahlarını artırmaları gerekmektedir. Herkesin bu aşamaların her birinde geçiş yapma ve yeni hayatına uyum sağlama konusunda farklı bir yolu vardır. Çift terapisi bu süreçte ilerlemeye yardımcı olmanın bir yoludur.

Bize Ulaşın