Anhedoni Nedir?

Anhedoni Nedir?

Anhedoni, isteksizlik veya keyif alma durumundan yoksun olma durumu anlamına gelmektedir. Çoğu zaman depresyon belirtisi olarak karşımıza çıksa da farklı tanı koyma süreçlerinde etkili olmaktadır.

Anhedoninin türlerine baktığımızda bazı araştırmacıların sosyal ve fiziksel olmak üzere iki grupta incelediğini görüyoruz. Sosyal anhedoni, kişilerarası ilişkilerden haz alamama, insanlarla vakit geçirmekten keyif alamama olarak tanımlanır. Eğer kişi sosyal ortamlarda içinde herhangi bir duygu canlandıramıyorsa, bu ortamlarda kendini sadece ortamın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışırken buluyor, herhangi bir gruba aidiyet hissetmeyip yalnız yaşamayı tercih ediyorsa değişen seviyelerde sosyal anhedoniye sahip olabilir.

Fiziksel anhedoni ise yemek, spor, müzik, cinsellik gibi fiziksel uyaranlara karşı kayıtsızlıktır. Herhangi bir aktiviteden zevk alamamak, iştah ve uykuda meydana gelen düzensizlikler belirtileri arasındadır.

Gamze TAŞDELEN
Psikolojik Danışman

Bize Ulaşın