Aslıhan KURT

Uzman Klinik Psikolog

Aslıhan Kurt; Antalya doğumlu olup; Lise eğitimini Antalya’da, lisans eğitimini Ankara Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü “Fakülte ve Bölüm Birincisi” olarak tamamlamıştır. Tam burslu olarak kabul aldığı Yüksek lisans eğitimini ise; Yakın Doğu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klinik Psikoloji bölümünden “Yüksek Onur” derecesiyle “Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Perinatal Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Bozukluğun Maternal Bağlanmaya Etkisi” isimli tezini sunarak mezun olmuştur.

Lisans döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Servisinde staj yapmıştır. Lisans dönemi boyunca Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temsilciliği yaparak bölümle ilgili çeşitli kongrelere ve seminerlere katılmış, LÖSEV’de gönüllü stajyerlik yapmıştır.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde Aile Danışmanlık Eğitimini, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini tamamlamış; Aile Danışmanı, Terapist olarak çalışmaya başlamıştır. Seanslarında projektif (dışavurumcu) bir terapi yöntemi olan ve bireyin iç dünyasını güvenli bir şekilde dışarıya yansıtarak ruhsal yaralarını iyileştirebileceği bir teknik olan Kum Tepsisi Oyun Terapisini ve EMDR Terapi yöntemini kullanmaktadır. Çiftlerle çalışmalarında Gottman Çift Terapisi tekniklerinden faydalanmaktadır.

Çocuğu merkeze alarak süreçteki ilişkiye odaklanan ve yönlendirmesiz terapi modeli olan Deneyimsel Oyun Terapisi ekolünü ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yöntemini çalışmalarında kullanmaktadır. “Tekirdağ Sevgi Evleri ile Gönüllü Çalışma Projesi” kapsamında çocuk ve ergenlerle gönüllü çalışmaktadır. 

Çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Aslıhan Kurt; psikolojik danışmanlık merkezlerinde “klinik psikolog” olarak çalışmış, aynı zamanda akademik yayınlar hazırlamıştır.

Katıldığı Eğitimler

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (2023-2024)- İstanbul Psikoterapi Okulu

EMDR I. ve II. Düzey Eğitimi- Emre Konuk, M.A.

Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Aldatma ve Travma ile Çalışma – Dr. John Gottman & Dr. Julie Gottman

Kum Tepsisi Oyun Terapisi Eğitimi – Marshall Lyles, LPC-S, LMFT-S, RPT-S

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi I. ve II. Düzey Eğitimi- Sue Bratton

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi- Psk. Nilüfer Devecigil

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi- Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Tanısız Danışanlarda Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı- Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları- Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Aile Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi- Balıkesir Üniversitesi

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (Tematik Algı Testi, Çocuk Algı Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Goodenough Harris İnsan Çizme Testi, Aile Resmi Çiz Testi)- CİSED

Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Özgül Öğrenme Güçlüğü Ölçme ve Değerlendirme Testi, Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu)- Prof. Dr. Sirel Karakaş, Doç.Dr. Emel Erdoğan Bakar

Psikodrama Atölye Çalışması- XX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Şizofreni İçin Toplum Önderleri Çalıştayı- VII

Psikolojik Travmalar Konferansı ve Paneli

Adli Psikoloji Günleri

Boşanma Sürecinde Anne-Babalar Programı- XVIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Günleri

Toplum ve Şizofreni Sempozyumu

Educon-Consultancy Kongresi

Katıldığı Webinarlar

Aşkı Bulmak: Partner Seçimi- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Yakınlık, Romantizm ve Cinsellik- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

İlişki Şiddeti- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Partner Şiddeti Panel-Workshop – Julie&John Gottman, Carrie&Don Cole, Gökhan Oral, Duygu Buğa, Ceren Küpeli, Filiz Kaya Ataklı, Özge Altan Aytun

Yakın İlişkilerde Kıskançlık- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Bebekten Sonra İlişkiler- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

İlişki Ustalar: Mutlu İlişkilerin Formülü- Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Uzmanlara Özel Afet Sonrası Yetişkinlerde Travma ile Çalışma – Julie Gottman, Richard Tedeschi, Jennifer Gardner, RuvieRogel, MooliLahad, Özge Altan Aytun, Filiz Kaya Ataklı

Travmatik Yas ve Kederde Bilişsel Müdahaleler- Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Stephen Porges ile Polivagal Teori

Ergenlik Üzerine- Christa Santangelo

Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek- Gail Dines

Çocuklarda Duyusal Konular- Psk. Nilüfer Devecigil, Sarah Steinborn Gökler, Caroline De Biolley

9-12 Yaş Çocuklarında Sağlıklı Cinsellik- Psk. Nilüfer Devecigil

Online Oyun Terapisi- Psk. Nilüfer Devecigil

Oyun Terapisinde Aile İle Çalışmak- Psk. Nilüfer Devecigil

21. Yüzyılda Oyun Terapisti Olmak- Psk. Nilüfer Devecigil

Oyuncu Ebeveyn Olmak- Lawrence Cohen

Acil Durumlar Sonrası Psikolojik İyileşme Becerileri- Psk. Nilüfer Devecigil

Okul Oryantasyonu- Psikoloji İstanbul

Ebeveynlerle Görüşme- Psikoloji İstanbul

Joni Parthemer ve Beth Goss İle Çocuklar ve Duygular Hakkında

Yayınlar

Kurt, A. (2020). Sınırda Kişilik Bozukluğu: Sınırların Ötesinde Koşulsuz Kabul Arayışında Bir Vaka Sunumu. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13(2);110-128.

Kurt, A. (2020). Betty Blue Filminin Sınırda Kişilik Bozukluğu Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi , 28(3);151-168.

Kurt, A. &Çelikay-Söyler, H. (2021). MaternalAttachmentandPreventiveInterventionMethods in Mothersunder Covid-19 Stress. CyprusTurkishJournal of Psychiatry&Psychology, 3(4): 304-313.

Kurt, A. &Çelikay-Söyler, H. (2022). Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve PerinatalAnksiyete İlişkisi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(3);225-235.

Aslıhan KURT
Bize Ulaşın