Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi yöntemi 1970 yılında John Gottman ve Julie Gottman tarafından geliştirilen ve dünyada çiftlerle yapılan bilimsel araştırmalara dayanan tek ilişki terapi yöntemidir. Terapide iki partnerin duygularına odaklanırken aynı zamanda çiftler arasındaki çatışmalara, geçmiş deneyimlere ve bireysel zorlanmalara da odaklanan bütünleyici bir yöntemdir. Bu bütünleyici terapi yöntemi; ilişki içerisindeki olumsuz davranış kalıplarını değiştirmek için davranışsal, anlam arayışına odaklanmasıyla varoluşsal, bireylerin düşüncelerine odaklanmasıyla bilişsel, geçmiş deneyimleri ele almasıyla psikodinamik boyutları da içermektedir. Seanslar yaklaşık olarak 90 dakika sürmektedir.

Terapide ön planda tutulan en önemli unsur birey olarak ihtiyaçlarınızdır. Her çiftin zorluk yaşadığı alanlar benzese de bireysel farklılıklar, ihtiyaçlar ve ilişki dinamikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle her terapi süreci parmak izi gibi benzersizdir ve belirli bir seans sayısı önceden belirlenemez. Sürece devam etmek, danışanların istekleri, terapistin uygun tekniklerle müdahalelerde bulunması, terapist ve danışan arasındaki güvene dayalı ilişki terapinin akıcı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Gottman Çift Terapisi Yaklaşımının Temel Sayıltıları

1) İlişki çatışmalarının çoğu çözülemez ve daimidir. Çatışmalar kişisel özelliklere göre farklılık gösterir. Bazıları yıkıcı bir hal alarak ilişkiyi kangren bir hale getirmiştir.

2) İlişkiyi kangren bir hale getiren bu çatışmalar sonucu ortaya çıkan ve çatışmaları daha şiddetli bir hale getiren “Mahşerin Dört Atlısı” olarak tanımladığımız; eleştiri, aşağılama, savunma ve duvar örme davranışlarıyla ilgilidir.

3) Çiftler arasındaki iletişim yıkıcı bir hale geldiğinde ve duygusal bir kopukluk olduğunda en önemli nokta yaşanan çatışmada pozitif duyguların varlığıdır.

4) İletişimde nötr kalabilmek, bedenimizdeki fiziksel uyarılmayı en düşükte tutabilmek, mizah ve kapsayıcı empatik, şefkatli bir yaklaşım ilişkide yaşanabilecek felaketleri ustaca yönetebilmenin anahtarıdır.

5) Bu çatışma anlarında fiziksel olarak stabil kalabilmek ve tetiklendiğimiz noktaların farkında olmak ilişkinin zaman içerisindeki gelişimini olumlu yönde etkileyerek çatışmaların yıkımı için bir fren görevi görmektedir.

6) Sürekli olan çatışmalarda bir diyalog dili oluşturabilmenin yolu, partnerimize karşı şefkatli, kapsayıcı ve nazik olmakla mümkündür.

7) İlişkilerde kalıcı bir değişimin temel yolu ister çatışma olsun ister olmasın pozitif bir iletişim oluşturmaktır. Bu çiftler arasındaki yakınlığı geliştirerek; eğlence, mizah, keşif, macera, romantizm, tutku ve iyi seks olarak tanımlanan pozitif etki sistemlerini partnerlerin deneyimlemelerinin yolunu açmaktadır.

8) Çiftlerin aynı zamanda arkadaş olabilmeleri problemli iletişimlerin onarımı için çok önemlidir.

9) İlişki içerisindeki partnerlerin kendi aralarında ortak bir anlam sistemi, ortak bir dil oluşturmaları ilişkideki istikrarı ve mutluluğu kolaylaştırmaktadır.

10) Bütün bunlar göz önünde bulundurularak birbiriyle ilişkili olan çatışma, arkadaşlık/yakınlık, olumlu etki ve ortak anlam kavramlarının anlaşılması ilişki dinamiklerinin de anlaşılması için kritik bir öneme sahiptir.

Gottman Çift Terapisinin Terapötik Hedefleri

1) Çatışma sırasında negatif etkiyi azaltma

2) Çatışma sırasında pozitif etkiyi artırma

3) Çatışma olmadığında pozitif etkiyi artırma

4) Meta-duygu uyumsuzlukları arasında köprü kurma

5) Ortak anlam sistemi yaratma ve bunu besleme

Bize Ulaşın