Sınava Hazırlık Programı

Sınav kaygısı; sınav esnasında bilgilerin aktarılmasına engel olan yoğun bir kaygıdır. Bireyler sınavda; “Ya yapamazsam, kesin kötü geçecek, dikkatimi toplayamıyorum,” gibi düşüncelere sahip olabilmektedir. Bu durum ise performansı olumsuz yönde etkilemektedir.

Oturum sayısı; bireyin ihtiyacına, kaygı seviyesine ve aile görüşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilen 10-12 oturumluk yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır.

Görüşmelerde bireyin performansını etkileyen olumsuz düşünceler ve fiziksel belirtiler irdelenir. Bireyin özdenetimi ve olumlu düşünme becerisi geliştirilerek sınav performansı artırılır.

Çocuk ve ergenlerde beklenen farklılıklardan bazıları şunlardır:

  • Sınav kaygısını etkileyen olumsuz düşüncelerle baş edebilme ve fiziksel belirtileri yönetebilme becerisi gelişir.
  • Sınav kaygısı nedeniyle olumsuz etkilenen akademik performansı artar.
  • Özdenetimi artar.
  • Olumlu düşünebilme becerisi gelişir.
Bize Ulaşın