Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş çocuk ve ergenlerin seçici ve bölünmüş dikkat, odaklanma, zaman yönetimi becerilerini etkili bir biçimde iyileştiren 15 oturumluk bir programdır. Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir. Bireysel ya da grup haline uygulanır. Programda ek olarak uygulanabilecek 5 oturumdan oluşan aile oturumları mevcuttur. Attentioner programıyla eş zamanlı olarak devam eder ve çocukla yapılan her 3 oturumun ardından aile ile görüşülür. Aile oturumları bireysel ya da grup halinde uygulanabilir. Oturumda aile ve uzman gözlemlerini paylaşır. Aile oturumlarıyla çocuğun öğrendiği stratejileri günlük hayata aktarması sağlanır.

Aile ile gerçekleştirilen oturumlardaki farkındalık arttırma çalışmaları konularından bazıları şunlardır: Dikkat eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu nedir? Çocuğumuzu nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Çocuğumuzun davranışlarını etkileyen duygu ve düşünceleri daha etkili nasıl fark edebiliriz? Çocuğumuzun güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi nasıl fark edebiliriz? Çocuğumuzda motivasyonu nasıl arttırabiliriz? Aile içi iletişimin kalitesini nasıl arttırabilir ve kural ve sınır koyma yollarını nasıl geliştirebiliriz?

Programın Amacı:

Dikkattin 4 yürütücü işlevini yerine getirmesi amaçlanır. Bunlar;

Seçici Dikkat: Birden fazla uyarıcı olduğunda dikkati istenen uyarıcıya verebilme

Bölünmüş Dikkat: Aynı andan birden fazla işi yapabilme

Odaklanma: Dikkati tek bir işe verebilme

Zamanlama: Yapılması gereken görevi belli bir zamanda tamamlayabilme

Çocuk ve ergenlerde beklenen farklılıklardan bazıları şunlardır:

  • Dikkatini daha iyi toplar ve sürdürür.
  • Zaman yönetimi becerisi gelişir.
  • Aynı andan birden fazla işe odaklanabilme becerisi gelişir.
  • Öfke kontrolü ve sorun çözme becerisi gelişir.
  • Programda kazanılanların günlük hayata aktarılması hedeflenir.
Bize Ulaşın