Sümeyra KAPSIZ

Özel Eğitim Uzmanı

Sümeyra KAPSIZ; Lüleburgaz doğumlu olup; lise eğitimini Tekirdağ Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Özel Eğitim Dalı’nda, lisans eğitimini Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise; Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engelli Çalışmaları Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve topluma engelli farkındalığını aşılamak için “Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Farkındalık Eğitiminin Etkililiği” isimli tezini sunarak mezun olmuştur.

Lise eğitiminden bu yana özel gereksinimli bireylerle ilgili çeşitli eğitim, seminer ve kongrelere katılmış ve her engel grubundaki bireylerle çalışarak deneyimlerini sürdürmüştür.  Özel gereksinimli bireylere gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitimler vererek hayata bağımsız olarak katılmaları için programlar uygulamıştır.

İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışırken, özel gereksinimli bireylere uygulanan “Uygulamalı Davranış Analizi (ABA)”  bilimsel yöntemini öğrenip, tüm eğitim uygulamalarında bu yöntem felsefesiyle uygulamalar yapmıştır. Otizmli çocukların eğitiminde etkinlik çizelgelerini sıklıkla kullanmaktadır. Eğitimde olumlu pekiştirmelerin, istendik davranışları arttırdığı bilinciyle hareket ettiği için “pekiştireçleri” mutlaka eğitim ortamlarında kullanmaktadır. Aile ve öğretmen eğitiminin çocuğun gelişimi ve ilerlemesi için direkt yararı olduğunu bildiğinden, çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlere ve velilere seminerler vermiştir.

Çocuk-Aile-Öğretmen iletişimi işbirliği ve çocuğun gelişimsel eğitim ihtiyaçlarını saptayarak “Çocuk Temelli Öğretim” yani çocuğun lider olduğu öğretim metodu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim felsefesi olarak da çocuğun başta öğretmenini severek okula gelmesi anlayışını benimseyerek eğitimlerini uygulamaktadır.

Çalışma alanlarında, uzun yıllardır çalıştığı ve uzmanlık alanının otizm spektrum bozukluğu(OSB) olan çocuklar olmasının yanı sıra;  Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, İşitme Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu, Dil ve Konuşma Sorunları, Duygusal ve Davranışsal Sorunlar, Üstün ve Özel Yeteneklilik, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Ortopedik Sorunlar, Süreğen Hastalıklar ve Birden Fazla Engelli olan çocuklar yer almaktadır. Bunun yanı sıra erken teşhis ve tanının ardından erken eğitimin önemine vurgu yaparken, çalışmalarında erken çocukluk eğitimi ve erken çocuklukta müdahale programlarını uygulamaktadır.

Çocukla eğitime başlamadan önce çocuktan kapsamlı bir performans değerlendirmesi almaktadır. Performans değerlendirme formu uzmanın kendisi tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çocuğun eğitsel ihtiyaçları dahilinde tüm gelişim alanlarını esas alan ve her çocuğa özgü olarak programlar hazırlayarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Hazırladığı her beceri programına aileyi de dahil ederek uygulamalarını sürdürmektedir. Ayrıca programlarında; Dil ve Konuşma Bozukluğu olan öğrencilere “oral terapi masajı” (yüz masajı) uygulamaktadır. Akademik becerilerin yanı sıra “Günlük Yaşam Becerileri” ve “Sosyal Beceriler” de uygulamaktadır.

Uzmanın çocuğu detaylı tanımasına fırsat sunan çocuk tanıma bilgi formu, gelişim öyküsü mektupları, uzmanın ev ve okul gözlemleri ve görüşmeleri gibi çocuğu tüm yönleriyle tanıma şansı veren hizmetler uzman tarafından sunulmaktadır.

Ailelere ve öğretmenlere seminerler vermekte ve “özel eğitim” ile ilgili sorulan sorular dahilinde danışmanlık yapmaktadır.

Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kendisine, Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Kursu tarafından Görevli Öğretmen İsimli Teşekkür Belgesi; Namık Kemal Üniversitesi tarafından Voleybol Bayanlar Spor Takımı ve Ekibe Katkı Teşekkür Belgesi; Artık Materyal Tasarımı Defilesi ve Tiyatro Gösterisi Teşekkür Belgesi verilmiştir.

Sümeyra Kapsız’ın aynı zamanda Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden Şeref Belgesi ve Namık Kemal Üniversitesi Onur Belgesi bulunmaktadır.

Sümeyra KAPSIZ, Mente Psikoloji bünyesinde Özel Eğitim Uzmanı olarak hizmet vermektedir. Özel gereksinimli bireylerle ve aileleriyle eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA)

Çocuk Merkezli Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Tuvalet Eğitimi

Çocuğa Uygun Yöntemle Okuma Yazma Eğitimi

Özel Gereksinimli Bireylere ve Ailelerine Cinsel Gelişim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma Eğitimleri

Davranış Bozuklukları ve Davranış Değiştirme Programları

Gelişim Takibi

Kişiye Özel Bireysel Eğitim Programı ve Materyal Hazırlığı

Engelli Çocuğu Olan Ailelerle Çocuk Merkezli Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Ev Rutini Oluşturarak Ev Programı Hazırlama ve Ev Rehberliği

Engelli Çocuk İçin Günlük Yaşam Becerileri, Özbakım, Sosyal Becerileri Programı Oluşturarak Bağımsız Yaşamı Destekleme

Özel Eğitim Dil ve Konuşma Modülleri Dahilinde Yüz Masajı & Dil ve Konuşma Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Geriliği Olan Öğrencilere Gelişimsel Destek Programı Hazırlama

Verdiği Seminerler

“Özel Gereksinimli Bireylerde Cinsel Eğitim”  Konulu Eğitim Semineri

Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleriyle Çalışmak” Konulu Eğitim Semineri

Sertifikalar ve Belgeler

Okul Öncesi Dönemde Müzikle Bütünleşik ve Sarmal Eğitim Katılım Belgesi –Yrd. Doç. Dr. Ercan MERTOĞLU

Orff Schulwerk ve Dikkat Katılım Belgesi – Birgül Berna UYSAL

Onun Adı Otizm Katılım Belgesi Çorlu Marmaram Özel Eğitim Okulu

Drama ve İletişim Becerileri Başarı Sertifikası – Şafak LAYİÇ

Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi (PECS) Uygulayıcı Sertifikası – PECS Eğitim Uzmanı Çetin ÖZBEY

Küçük Adımlar  Erken Eğitim Programı Uygulayıcısı – Psikolog, Özel Eğitim Uzmanı Sezgin KARTAL

Risk Altındaki Çocuklar ve Erken Müdahale Programları ve Erken Okuryazarlık Gelişimi ve Desteklenmesi Katılım Belgesi – Prof. Dr. Aysun ÜNAL, Arş. Gör. Özlem Çelebioğlu MORKOÇV, Öğr. Gör. Ceylan Özbek AYAZ

İstanbul Otizmde Eğitim Uygulamaları, Davranışsal Destek ve Duyu Bütünleme Çalışmaları Katılım Belgesi – Özel Eğitim Uzmanı Erdi KANBAŞ, Duyu Bütünleme Terapisti Ebru CANTÜRK

İstanbul Aydos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel  Gereksinimli Bireylerde Cinsel Gelişim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma Semineri Katılım Belgesi – Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Psikanalitik Kuram ve Analitik Kuram Çerçevesinde Pamuk Prenses, Rapunzel ve Kırmızı Başlıklı Kızın Değerlendirilmesi Semineri Katılım Belgesi – Prof. Dr. Oğuz SERİN

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Dili Eğitimi Semineri Katılım Belgesi – Prof. Dr. Faruk KALKAN

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuklarda  Davranış Bozuklukları ve Nedenleri Semineri Katılım Belgesi – Prof. Dr. Oğuz SERİN

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuklarda Uyum-Davranış Bozuklukları ve Müdahale Planı Semineri Katılım Belgesi – Prof. Dr. Oğuz SERİN

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Çocuğun Katılım Hakkı Semineri Katılım Belgesi – Prof. Dr. Oğuz SERİN

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrencilerin Zihinsel Farklılıkları Semineri  Katılım Belgesi  

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Belgesi – Özel Eğitim Öğretmeni Melek EKİNCİ

Katıldığı Kongreler

Edirne Uluslararası Katılımlı 13. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Bildiri Sunumu – Assist. Prof. Dr. Yıldırım TUĞLU, Ascos. Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI

İstanbul Uluslararası Katılımlı V.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Sunumu – Prof. Dr. Fatma ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

ve sevgi her engeli aşar…

Sümeyra KAPSIZ
Bize Ulaşın