Fatma Nur UÇARAL ÇAKMAK

Uzman Psikolojik Danışman

Fatma Nur Uçaral Çakmak, Anadolu Öğretmen Lisesi eğitiminin ardından lisans eğitimini yüksek puanla girdiği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır.  Üniversiteden “Şeref Öğrencisi” derecesi ile mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimini “Aile İçi İletişim ve İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki” konusunu inceleyerek bitirmiştir. Eş zamanlı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi’ni tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca psikolojik danışma alanıyla ilgili birçok eğitim, çalıştay ve seminerlere katılmıştır. Stajlarını; çeşitli okulların ortaokul ve lise kademelerinde, ek olarak Rehberlik Araştırma Merkezi’nde yapmış, Sokakta Çalışan Çocuklar Derneği’nde gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.

Ankara’da özel bir eğitim kurumunda Psikolojik Danışman olarak; çocuk, ergen ve ailelerle çalışmalarını sürdürmüştür. Alanı ile ilgili, çeşitli eğitim kurumlarında seminerler vermiştir.

Oyun terapisi yöntemlerinden olan, ailenin de sürece dahil olduğu, çocuk ve ailenin bağını güçlendirmeyi hedefleyen Theraplay® Oyun Terapisi yöntemini çalışmalarında kullanmaktadır.

Çocuğu merkeze alarak süreçteki ilişkiye odaklanan ve yönlendirilmesiz bir terapi modeli olan Deneyimsel Oyun Terapisi yöntemini çalışmalarında kullanmaktadır.

Aileyle çocuğun ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen ve aileyi sürece doğrudan dahil eden psiko-eğitimsel bir yaklaşım olan Fillial Oyun Terapisi yöntemini çalışmalarında kullanmaktadır.

Almanya Bremen Üniversitesi’nde geliştirilen; çocuk – ergenlerin, seçici ve bölünmüş dikkat, odaklanma, zaman yönetimi becerilerini etkili bir biçimde iyileştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı’nın yürütücülüğünü yapmaktadır.

Aynı zamanda; çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerini geliştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı’nın da yürütücüsüdür.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle kaygısını yönetebilmeye, olumlu düşünme becerisi ve özdenetim geliştirebilmesine yönelik, yapılandırılmış oturumlar düzenlemektedir.

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde, psikodrama eğitimine devam etmekte olup Psikodrama Asistanı’dır. 

Fatma Nur Uçaral Çakmak, şu anda Mente Psikoloji’de, Psikolojik Danışman olarak hizmet vermektedir. Çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Okullarda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) kurumsal danışmanlık hizmeti vermekte; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik, eğitimler, seminerler düzenlemektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.

Katıldığı Eğitimler

Theraplay® Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi- Theraplay Enstitüsü

Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı- Dr. Atanur Akar

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum- Dr. Hülya Bingöl Çağlayan

Attentioner Aile Oturumları Eğitimi- Dr. Hülya Bingöl Çağlayan

MOXO Dikkat Testi Eğitimi- MOXO Türkiye

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi- Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik ve Teknik Eğitimi- Uzm. Klinik Psk. Hakan Kızıltan

Kriz, Ölüm ve Yas Eğitimi- Dr. Nevin Dölek

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi- Dr. Nevin Dölek   

Psikodrama- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

Aile Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi – Yıldız Teknik Üniversitesi

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi- Psk. Nilüfer Devecigil ve Dr. Byron Norton

Oyun Terapisinde Aile ile Çalışma – Psk. Nilüfer Devecigil

Deneyimsel Oyun Terapisinin Online Kullanımı – Psk. Nilüfer Devecigil

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşamaları - Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Travmanın Somatik İfadeleri - Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocuklarla Çalışmak: Aile İçi Şiddetin Genç Çocuklar Üzerindeki Etkisi - Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocukların Metaforik İfadeleri – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Dissosiyatif Süreç – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Oyuncakların Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Hayvanların, Çevrenin ve Rollerin Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton

Fillial Oyun Terapisi Eğitimi - Uzman Psk. Dan. Hande Kuşçu

Psikolojik Resim Yorumlama Eğitimi- Dr. Önder Baltacı

Akıl-Zeka Oyunları ve Satranç Eğitimi- Kocaeli Üniversitesi

Birey Merkezli Grupla Psikolojik Danışma Programı- Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar ve Dr. Özlem Ulaş

Gestalt Terapi- Ne Kadar Farkındayım Eğitimi- Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar

Drama- Çankaya Halk Eğitim Merkezi

1.Ulusal Disleksi Konferansı- Eğiten Kitap Kurumu

Yansımalar Temalı Psikodrama Sempozyumu- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

Barış Temalı Psikodrama Sempozyumu- Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

Delilik Temalı Zihin Sempozyumu- Düşünbil Akademi

Depresif Bireyler ve Psikolojik Danışma Süreci Çalıştayı- Uzm. Psk. Dan. Ömer ÖZER

Hacettepe Kişisel Gelişim Semineri- Prof. Dr. Binnur Yeşil Yaprak ve Prof. Dr. Ayhan Demir

Ankara Üniversitesi Kişisel Gelişim Semineri- Uzm. Psk. Dan. Seda Çakır

Aşk ve Romantik İlişkiler Semineri - Doç. Dr. İbarahim KEKLİK

WISC-R Zeka Testi Eğitimi- Rasyonel Psikoloji

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi (AGTE, Benton Görsel Bellek Testi, Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Porteus Labirentleri Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Arzu Listesi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Raven Progressive Matris Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, OKHT, Frankfurter Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi) – Bilgelik Enstitüsü

Katıldığı Webinarlar

Seansta Fenomenolojik Yöntem- Uzm. Klinik Psk. Ferhat Jak İçöz

Varoluşçu Psikoterapiler Kayıp ve Yas- Uzm. Klinik Psk. Ferhat Jak İçöz

Varoluşçu Psikoterapilere Giriş- Uzm. Klinik Psk. Ferhat Jak İçöz

Varoluşçuluk Seansta Doğru Soruları Sormak- Uzm. Klinik Psk. Ferhat Jak İçöz

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Prensipleri ve Uygulamaları – Dr. Ben Furman

Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Ben Furman

Korona Virüs Destek Webinarı – Raja Selvam, PhD

Alkol Bağımlılığında Bilişsel ve Davranışçı Terapiler -Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Varoluşsal Analiz ve Logoterapi-Uzm.Psk.Dan. Özkan Kenarlı

Travmatik Deneyimler Bizleri Nasıl Etkiler?- Prof. Dr. Özden Şükran Üneri ve Dr. Gözde Özer

Mindful Ebeveynlik ve Çocuklarda Mindfulness Yaklaşımları- Dr. Emine Çakır ve Dr. Uğur Çakır

Bağlanmaya Yaşam Boyu Bakış- Dr. Zülal İşçanoğlu

Dikkat Sorunu mu? SCT mi?- Prof. Dr.Eyüp Sabri Ercan

Mizofoni: Duygusal Hassasiyet mi? OKB mi?- Prof. Dr.Burak Doğangün

Ergenlerde Duygu Regülasyonu – Dr. Atanur Akar

İlişki Şiddeti – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Bebekten Sonra İlişkiler- Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı, Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Psk. Nilüfer Devecigil

Yakınlık, Romantizm ve Cinsellik- Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı, Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Psk. Nilüfer Devecigil

Çocukluk Dönemi Bağlanma Şekillerinin Yetişkinlikteki İzdüşümleri – Psk. Nilüfer Devecigil

21. YY’da Oyun Terapisti Olmak – Psk. Nilüfer Devecigil

Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek- Dr. Gail Dines ve Psk. Nilüfer Devecigil

Oyuncu Ebeveynlik- Lawrence Cohen

Fatma Nur UÇARAL ÇAKMAK
Bize Ulaşın