Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı

Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı, 8-18 yaş çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş, bilimsel temelli 10 oturumluk program bireysel ya da grup halinde uygulanabilir özelliğine sahiptir. Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir; kurumumuzdaki uzmanlarımız sayılı uygulayıcılardandır.

Programda ek olarak uygulanabilecek 4 oturumdan oluşan aile oturumları mevcuttur. Aile oturumlarında çocuk ve ergenlerde geliştirilmesi hedeflenen konularla ilgili aile ile de görüşmeler yapılarak, bu konularla ilgili farkındalığı arttırmak amaçlanmaktadır. Üzerinde çalışılacak konular bireyden bireye göre farklılıklar göstermektedir.

Aile ile gerçekleştirilen oturumlardaki farkındalık arttırma çalışmaları konularından bazıları şunlardır: Çocuğumuzu nasıl daha iyi tanıyabiliriz?Çocuğumuzun güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi nasıl fark edebiliriz?Ailemizde oluşan çatışmaları nasıl daha iyi fark edebiliriz ve etkili çözüm yolları geliştirebiliriz?Aile içi iletişimin kalitesini nasıl arttırabiliriz?

Çocuk ve ergenlerde geliştirilmesi hedeflenen alanlardan bazıları ise şu şekildedir: Psikolojik sağlamlığın arttırılması, empati becerisi, zihin kuramı (anlamak ve anlaşılmak), bilişsel esneklik, otonomi, mizah becerisi, problem çözme becerisi, stres yönetimi, olumsuz düşüncelerle baş edebilme becerisi, geleceğe dönüş oturumları.

Çocuk ve ergenlerde beklenen farklılıklardan bazıları şunlardır:

  • Zor durumlarla baş edebilme becerisi gelişir ve problem çözebilme becerisi artar.
  • Öfke ve stres yönetimi gelişir, empati becerisi artar.
  • Olumsuz düşüncelerle baş edebilme becerisi gelişir.
  • Mizah yönü gelişir.
  • Bağımsız karar verebilme becerisi gelişir.
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, boşanma, aile içi çatışma gibi güç durumlara karşı psikolojik sağlamlığı gelişir.
Bize Ulaşın