Kurumsal Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

İş hayatı ve iş yerinde geçirilen süre, kişinin yaşamında önemli bir zaman diliminde yer almaktadır. Böylelikle, iş yerindeki sorunlar ya da sıkıntılar kişinin hayat kalitesini anlamlı ölçüde etkilemektedir. İş yaşamındaki sorunlarla ilgilenme ve iyileştirme çabalarının son yıllarda giderek arttığı gözlemlenirken; bu sürecin de kişisel gelişimi desteklediği aşikardır.

Mente Psikoloji olarak; iş dünyasındaki psikolojik süreçlerin desteklenmesini sağlayan birçok farklı dalda hizmet vermekteyiz. Şirketlerin ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak; psikolojik danışmanlık hizmeti, işe alım, ölçme ve değerlendirme hizmeti, çalışan destek programları, eğitim ve seminer programları hazırlanmaktadır.

Sürecimiz; kurum yetkilileri ve uzmanlarımız tarafından, kurumsal taleplerin değerlendirilmesiyle başlamakta, bu doğrultuda da, merkezimiz tarafından ihtiyaca ve talebe uygun bir “hizmet teklifi” sunulmasıyla yürütülmektedir.

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz üç ana başlıkta sunulmaktadır;

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti: Kurum içerisinde, düzenli zaman aralıklarında uzman istihdamı sağlanarak; tüm personele bireysel psikolojik destek/psikoterapi desteği alma imkanı sunulmaktadır.

İşe Alım Süreci, Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti: Ölçme ve değerlendirme, nesnel ve güvenilir araçlarla gerçekleştirilirken, alanında uzmanlarımızın mülakatlarıyla da desteklenip, raporlanmaktadır. Bu şekilde, açık olan pozisyon için en uygun adaylar belirlenebilmektedir. Mülakatlarımızda değerlendirdiğimiz parametrelerden bazıları; analitik düşünme becerisi, inisiyatif alabilme, takım çalışması, zaman yönetimi, uyum, liderlik, temel iletişim, kişilerarası ilişkiler, planlama ve organizasyondur.

Ölçme ve değerlendirme hizmetimiz, var olan çalışanlar için de verilmektedir. Bu sayede, mevcut çalışanların da eğitim ve gelişim ihtiyaçları gözlemlenmekte ve bu ihtiyaçlar dikkate alınarak seminer/eğitim/destek programları planlanabilmektedir.

Kurumsal Eğitimler ve Seminerler: Kurumsal yapıyı kurum haline getiren insan faktörüdür ve kişinin kendini iyi hissetmesi; işindeki başarısını ve bu başarı da kurumun başarısını etkilemektedir. Kurumların etkin ve sağlıklı çalışmasını her ne kadar teknoloji ve sistemler sağlar gibi görünse de; tüm bu işleyişin merkezinde insan vardır.

Bizler de; bu organizasyonun içerisindeki insanın motivasyonunu, dikkat toplama becerisini, grup çalışmasına olan yatkınlığını, stres yönetimini, mesleki ve kişisel tükenmişliklerini, bireysel özelliklerini ve benzeri birçok önemli dinamiğini göz önünde bulundurarak bu faktörlerin gelişimini destekleyen eğitimler ve seminerler oluşturmaktayız.

Her firmanın ihtiyaçları ve çalışma prensipleri farklı olduğu için; kurumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve seminer programımızı oluşturmaktayız.

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayıp, vermiş olduğumuz eğitimlerden bazıları şunlardır:

 • Takım Olma ve İletişim
 • Stres, Stres Yönetimi ve Farkındalık
 • Çatışma Yönetimi
 • Kişisel Etkiyi Geliştirme ve Özgüven
 • İletişim ve Motivasyon
 • Etkin İletişim Eğitimi
 • Liderlik Kültürü ve Motivasyon
 • Etkin Yöneticilik
 • Liderin Takım Çantası
 • Farklı Kültürlerle Çalışma
 • İş Etiği
 • Kurum Kültürü
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Etkin Beden Dili Kullanımı ve Kişisel İmaj
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi
 • İş Yerinde Mobing İle Başa Çıkma: Alternatif Yöntemler
 • Psikolojik Farkındalık Eğitimi
 • Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Baş Etme Stratejileri
 • İş ve Özel Hayat Dengesi

Detaylı bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın